Dział B+R z laboratorium

//cft-precyzja.pl/wp-content/uploads/2018/10/FE_IR_rgb-1.jpg

Firma CFT precyzja Sp. z o.o realizuje projekt pn. “Budowa laboratorium badawczo-rozwojowego firmy CFT Precyzja Sp. z o. o.”

 

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2. Oś priorytetowa  Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,, Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Założeniem projektu jest zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego firmy CFT precyzja Sp. z o.o.

CFT Precyzja realizuje projekt inwestycyjny związany z rozwinięciem istniejącego w firmie Działu Badań i Rozwoju. Wybudowanie obiektu, zakup zaawansowanej infrastruktury badawczej oraz zwiększenie zatrudnienia kadry badawczej pozwoli uruchomić kolejne projekty badawcze ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności firmy CFT Precyzja.
W ramach projektu powstanie osobny obiekt Działa B+R wyposażony w m.in. w tunel testowy,  stanowisko ślusarskie z magazynem próbek, laboratorium balistyczne, dział analityczny.

Cele projektu:

  • Możliwość skrócenia czasu projektowanego systemu dedykowanego pod szczególne warunki klienta (m. in. grubość i typ blachy bazowej, ostrzał wg specjalnych wymagań) z 4-7 tygodni do 1-2 tygodni – włączając przygotowanie próbek i testów balistycznych
  • Walidacja bazy danych MES wszystkich wykorzystywanych materiałów w zakresie balistycznym
  • Możliwość realizowania testów balistycznych dla klientów w postaci próbek, wybranych konstrukcji oraz całych pojazdów o wadze do 6-8 ton z wykorzystaniem ruchomej platformy obrotowej
  • Realizacja ostrzału z odległości 30m
  • Testy wykonywane w oparciu o normy NIJ oraz STANAG 4569 (włącznie do poziomu IV 14,5x114mm API/B-32)
  • Certyfikacja wg ISO 17025
  • Nadzór, ocena i możliwość współpracy w zakresie nowych materiałów o przeznaczeniu balistycznym
//cft-precyzja.pl/wp-content/uploads/2018/10/DJI_0719_21.jpg
//cft-precyzja.pl/wp-content/uploads/2021/01/0001-1.jpg

 

 

 

 

 

ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO