Contact

Marek Walicki

Marek Walicki

Plant Director / Member of the Board

Tel. +48 22/ 785 10 57 w.15
Mobile: +48 501 260 786
e-mail m.walicki@cft-precyzja.pl

Jadwiga Szpalerska

Jadwiga Szpalerska

Member of the Board

Tel. +48 22/ 785 09 68
Mobile: +48 504 037 224
e-mail j.szpalerska@cft-precyzja.pl

Andrzej Szpalerski

Andrzej Szpalerski

Founder / Member of the Board

Tel. +48 22/ 785 09 67
Mobile: +48 501 715 660
e-mail a.szpalerski@cft-precyzja.pl


C F T PRECYZJA Sp. z o.o.
ul. Polna 6, 05-152 Czosnów

Tel. +48 22/ 785-10-57
Fax +48 22/ 785-10-19

e-mail: sekretariat@cft-precyzja.pl

NIP: 531 157 96 02
REGON: 015885834
KRS: 0000222779
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 7 802 000 PLN